Dokumentasjonssenter og kafé i Tinden

Handelsstedet Tinden ønsker å etablere et dokumentasjonssenter og kafé i en del av de historiske bygningene, og søker om kr. 137.500 til formålet.

Handelsstedet Tinden.  Foto: Tor-Martin Karlsen

Øksnes

Styreleder Asle Sørdahl i Stiftelsen Tinden handelssted søker Øksnes kommune om kr 137.500 gjennom kommunens bedriftsutviklingsfond til etablering av et dokumentasjonssenter og kafé.

I søknaden poengteres det at Stiftelsen Tinden handelssted nå er inne i avslutningen av rehabiliteringsarbeidene med de 12 + 1 gamle husene og kaianlegget i Tinden.

Formidling er sentralt

– Formidling av stedets historie er sentralt i den videre driften av stedet. Det samme gjelder gjennomføringen av en god FDV-plan for den materielle ivaretakelsen av stedet, heter det i søknad om midler.

Videre understrekes det at formidling er avhengig av publikumsfasiliteter. Nordland Fylke ved Kulturminner i Nordland har godkjent stiftelsens planer om å utbedre sanitæranlegget, samt å etablere et dokumentasjonssenter og en kafé i en del av de historiske bygningene. Bruksendringen er omsøkt Øksnes kommune. Kaféanlegget vil ikke være tilskuddsberettiget slik at stiftelsen må skaffe disse midlene på annen måte. Derfor søkes det om tilskudd fra Øksnes kommune næringsfond, fastslås det.