Forsinket - igjen. Ny dato 3. april

De som gleder seg til å besøke den flunkende nye brannstasjonen på Myre, må belage seg på en ytterligere utsettelse. Nå er ny overleveringsdato satt til 4. april.

Det venter en helt ny hverdag for mannskapet i Øksnes brann og redning når den nye brannstasjonen om kort tid står endelig ferdig og klar til bruk.   Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Dato for overrekkelse av den nye brannstasjonen på Myre har vært utsatt flere ganger tidligere. Siste dato var satt til 20. mars, en dato som allerede er passert.


Ny brannstasjon på Myre:

Brannstasjonen ytterligere forsinket: Ny dato 20. mars

Det er mange som gleder seg til den nye brannstasjonen på Myre står ferdig. Men de må smøre seg med tålmodighet.

 

Nå opplyser Bengt Stian Nilsen ved kommunens tekniske sektor at entreprenør Myre Trelast har bedt om vel to uker til for å gjøre seg helt ferdige. Bygget skal leveres «nøkkelklar».

– Ja, byggherren har bedt om en liten utsettelse på overrekkelsen, da de ikke er helt ferdige med å testkjøre de ulike anleggene i bygget opp mot hverandre. Selve bygget er mer eller mindre hundre prosent ferdig, men det er blant annet varme- og ventilasjonsanleggene som nå testkjøres før endelig overrekkelse. Det er slike ting man støter på når man nærmer seg enden på et så stort byggeprosjekt, opplyser Nilsen, som sier det er mange som ser fram til å endelig kunne ta nybygget i daglig bruk.


Brannstasjonen forsinket, blir åpning 1. februar:

– Vi får en helt annen hverdag, sier brannsjefen

Den nye brannstasjonen på Myre er blitt ytterligere en måned forsinket, og ny dato for overlevering er satt til 1. februar. For brannmannskapene i Øksnes blir det en helt ny hverdag