Riksantikvaren:

Gir tilskudd på til sammen 2,1 millioner i Vesterålen

Denne uken ble det klart hvilke fredede privateide bygninger Riksantikvaren og Nordland Fylkeskommune gir tilskudd til. 2,1 millioner kroner, fordelt på to ulike bygninger, gikk til Vesterålen.

Handelsstedet Tinden i Øksnes får 700.000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren.  Foto: Arkivfoto

Øksnes

– Mange ildsjeler i Nordland har sammen med Nordland fylkeskommune gjort en kjempejobb for komme i mål med den nasjonale satsningen på å få fredete privateide bygninger opp til et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020, sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse på fylkeskommunens hjemmeside.

Nordland godt over landsgjennomsnittet

Det årlige tilskuddet fra Riksantikvaren, på 8,6 millioner kroner, fordeler fylkeskommunen i år til 16 prosjekter i åtte ulike kommuner. Dette slik at bevaringsarbeidet kan fortsette.

De to prosjektene som har fått tilskudd i år er Nordkap sykkelfabrikk i Andøy, som har fått 1,4 millioner i støtte, og Tinden handelssted i Øksnes, som har fått 700.000 kroner i støtte.

Nordkap Sykkelfabrikk på Dverberg i Andøy.  Foto: Arkivfoto

 

Ifølge fylkeskommunen viste nasjonal statistikk 1. januar i år at Nordland er ferdig med istandsettingen av om lag 80 prosent av disse bygningene, mot et landsgjennomsnitt på rundt 30 prosent.

– Fylkeskommunen har jobbet iherdig med dette siden høsten 2005. Prosjektet har omhandlet 160 bygninger som skal sikre kulturarven vår for kommende generasjoner, understreker fylkesråden.


Har inngått avtale om utleie av handelsstedet Tinden

Stiftelsen Handelsstedet Tinden har nylig inngått avtale om utleie av handelsstedet til en lokal turistoperatør.

 

– Gjør oss i stand til å avslutte

Refsnes sier at mange av de fredede bygningene er blitt fylt med aktivitet.

– Dette er virkelig gledelig og vi må også rette oppmerksomhet til de ildsjelene som har gjort en stor innsats for å ta vare på kulturarven vår, sier hun.


Dokumentasjonssenter og kafé i Tinden

Handelsstedet Tinden ønsker å etablere et dokumentasjonssenter og kafé i en del av de historiske bygningene, og søker om kr. 137.500 til formålet.

 

Asle Sørdahl, styreleder i Stiftelsen Handelsstedet Tinden, er glad for at de har fått tilskudd.

– Årets tildeling er svært gledelig og gjør oss i stand til å avslutte et omfattende, krevende og langvarig prosjekt med istandsetting av de fredete bygningene og anlegg på Tinden, sier Sørdahl.