Nyksund og Stø som bærekraftige reisemål

Øksnes kommune ønsker fokus på Nyksund og Stø som bærekraftige reisemål.

  Foto: Vidar Eliassen

Øksnes

Visit Vesterålen startet våren 2018 en prosess som skal lede frem til at Vesterålen kvalifiserer til merket for Bærekraftig reisemål. Prosessen går parallelt med utviklingen av ny masterplan for reiselivet i Vesterålen.