Skreien mer spredt i år utenfor Vesterålen

Havforskerne bekrefter at skreien i år står mer spredt utenfor Vesterålen enn i fjor.
Øksnes

Det er Fiskeribladet som skriver dett.

– På de tradisjonelle gytefeltene utenfor Vesterålen står fisken noe mer spredt enn i fjor, det vil si over større områder og med lavere tetthet av fisk. Men vi har observert en god blanding av store flergangsgytere og førstegangsgytere, og inntrykket så langt er torsk i godt hold med stor, fin lever, forteller toktleder Knut Korsbrekke ved Havforskningsinstituttet til avisa.

Han sier deres stikkprøver viser innblanding av sei og også bra med hyse, og den observasjonen samsvarer godt med en del gode blandingsfangster på snurrevad fra Vesterålen de siste dagene.