I dialog om ny restaurant på Myre

Siden 2014 har Asbjørn Larsen forsøkt å etablere en ny restaurant i havna på Myre. Nå er det endelig dialog mellom søker og kommunen.

Foreløpige planer til Asbjørn Larsens restaurantkonsept i bryggestil ved havneinnløpet på Myre. 

Øksnes

VOL skrev nylig om planene til Asbjørn Larsen, som har vært under utvikling siden 2014. En ny restaurant i bryggestil helt nede ved innløpet til havna er det han konkret ønsker å bygge.


Planer «på vent» siden 2014

Lys i tunnelen for ny restaurant på Myre

Asbjørn Larsen har siden 2014 forsøkt å realisere en ny restaurant i bryggestil ved innseilinga til Myre havn. Nå kan det endelig se ut til å være lys i tunnelen.

 

Det har ikke vært bare enkelt å komme videre med planene, og Larsen har til tider følt at kommunen har trenert planene hans. Nå har det vært avholdt et møte mellom søker og Øksnes kommune, der begge parter har kommet med innspill.

Larsen har blant annet oversendt ny skisse av bygget med redusert etasjetall og bygget er plassert noe nærmere sjøen.

Det er fortsatt utfordringer med tanke på tilgjengelig parkeringsareal og bygget påpekes plassert nesten helt inntil nabogrense. Dette krever godkjenning av berørte nabo, påpeker kommunen.

Partene er likevel i en god dialog, noe alle parter per nå er fornøyde med, heter det i referat fra nylig avholdt møte.