«Fem Fiskevær» i Øksnes

Ønsker å knytte Skipnes, Tinden, Myre, Stø og Nyksund sammen til en felles turistmagnet

For å øke besøkstall av turister til Øksnes kommune ønsker man gjennom prosjektet «Fem Fiskevær» å knytte de fem fiskeværene Skipnes, Tinden, Myre, Stø og Nyksund tettere sammen.

Nyksund er ett av de fem fiskeværene som utgjør prosjektet «Fem Fiskevær»  

Øksnes

Fiskeriparken Egga Utvikling har levert et tilbud på prosjektledelse til Øksnes kommune for en forstudie for «Fem Fiskevær».

Bakgrunn for idèen «Fem Fiskevær» har vært å knytte sammen 5 steder som skal hjelpe hverandre frem med tanke på synliggjøring og tilgjengelighet.

Felles markedsføring av det unike med disse 5 fiskeværene ytterst i havgapet, samt en presentasjon av de muligheter som finnes på hvert enkelt vær. Det er også interesse for et samarbeid logistikk-messig for å holde besøkende i kommunen over flere dager.

Hovedmålsetningen for et eventuelt hovedprosjekt, oppgis å gi høyere besøkstall av turister til Øksnes kommune. Delmål er definerte til å definere rammene og prinsippene rundt innholdet i en slik satsning, motivere og engasjere, avklare aktuelle aktører sin evne og motivasjon for å være med på dette samarbeidet, samt utvikle et formelt bedriftsnettverk med en finansiering som gjør det mulig for bedriftene å gjennomføre det reiselivsløftet som beskrives i masterplan.

Med bakgrunn i dette ønsker Øksnes kommune å få forankret interesse og muligheter hos aktuelle aktører i en forstudie.