Midler til kafé i Tinden

Handelsstedet Tinden ønsker å etablere et dokumentasjonssenter og kafé i en del av de historiske bygningene.

Handelsstedet Tinden.  Foto: Tor-Martin Karlsen

Øksnes

VOL har tidligere omtalt at Handelsstedet Tinden har planer om å etablere et dokumentasjonssenter og kafé, og har søkt om kr. 137.500 gjennom Øksnes kommunes bedriftsutviklingsfond til formålet.


Dokumentasjonssenter og kafé i Tinden

Handelsstedet Tinden ønsker å etablere et dokumentasjonssenter og kafé i en del av de historiske bygningene, og søker om kr. 137.500 til formålet.

 

Til uken skal formannskapet ta stilling til søknaden.

I søknaden poengteres det at Stiftelsen Tinden handelssted nå er inne i avslutningen av rehabiliteringsarbeidene med de 12 + 1 gamle husene og kaianlegget i Tinden.

Formidling av stedets historie er sentralt i den videre driften av stedet. Det samme gjelder gjennomføringen av en god FDV-plan for den materielle ivaretakelsen av stedet, heter det i søknad om midler, signert styreleder Asle Sørdahl.

Viktig for utvikling

I saksutredning til formannskapets behandling anbefales det å gi tilskudd til prosjektet.

– Prosjektet er viktig for utvikling av Handelstedet Tinden, men også for utvikling av reiselivet i Øksnes. Å gjøre stedet mer tilgjengelig, og tilrettelegge for mer aktivitet er avgjørende for å få mer besøk og dermed bedre økonomi til bedriften, anfører næringskonsulenten i Øksnes.

Videre fastslås det at det er begrensede midler tilgjengelig på kommunens næringsfond. Det omsøkte beløp vil utgjøre mer enn 20 prosent av det som er tilgjengelig på fondet, og det innstilles derfor på et lavere beløp enn omsøkt.

Det innstilles på at Handelsstedet Tinden får kr. 60.000 til prosjektet.