Ønsker skolemat for alle i Øksnes

Det skal utredes en sak i Øksnes som tilsier at det ønskes skolemat for alle barn i Øksnes-skolen.

Kantine ved Myre skole fra arrangement under Vesterålen skreifestival.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Det var et enstemmig kommunestyre i Øksnes som klare å fatte et felles vedtak som tilsier at man til neste møte i kommunestyret skal ha seg forelagt ei sak som tilsier at man ønsker en felles skolematordning for samtlige barn ved alle skoler i kommunen.


Ikke utvidet skolematordning på Myre

Det vurderes fra Myre skoles side at det ikke er mulig å utvide dagens kantineordning til flere klassetrinn neste år.

 

Ordlyd i vedtak: «Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en vurdering av et forenklet mattilbud for alle elevene i Øksnesskolen. Saken inkludert eventuelle økonomiske konsekvenser settes opp i neste kommunestyremøte.