60.000 til kafé i Tinden

Stiftelsen Handelsstedet Tinden søkte om kr 137.500,- til etablering av kafé og formidlingssenter, men fikk «kun» 60.000 kr.

Handelsstedet Tinden.  Foto: Tor-Martin Karlsen

Øksnes

VOL har tidligere skrevet om planene for et formidlingssenter og kafédrift ved det gamle og ærverdige handelsstedet.


Midler til kafé i Tinden

Handelsstedet Tinden ønsker å etablere et dokumentasjonssenter og kafé i en del av de historiske bygningene.

 

– Det er viktig å få gode nok publikumsfasiliteter, og etablering av et dokumentasjonssenter og en kafe vil være avgjørende for å få dette til, het det i søknad om midler gjennom bedriftsutviklingsfondet.

Søker skriver at Nordland Fylke ved Kulturminner i Nordland har godkjent stiftelsens planer om å utbedre sanitæranlegget, samt å etablere et dokumentasjonssenter og en kafé i en del av de historiske bygningene. Øksnes kommune er søkt om bruksendring av bygningene.

Da søknad om midler var oppe i formannskapet nylig valgte de folkevalgte å følge rådmannens innstilling om å bevilge kr. 60.000 til formålet.