Øksnes inviterer innbyggerne til utviklingsworkshop

– Hvilke områder mener du at Øksnes kommune må utvikle seg på for å bli en bedre og mer attraktiv kommune for framtida?

Øksnes kommune oppfordrer til å delta på workshop for å utvikle kommunen i positiv retning.  Foto: Øksnes kommune.

Øksnes

Øksnes kommune inviterer til workshop i forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel der befolkningen blant annet kan svare på overnevnte spørsmål.

Workshopen innebærer et medvirkningsopplegg der alle kan få komme med sitt bidrag for arbeidet med den nye samfunnsplanen. 

På workshopen vil blant annet ordfører, rådmann og kommunalsjefer delta. Lag, foreninger, det politiske miljøet og hele befolkningen i Øksnes inviteres.
 

– Vi håper på en kreativ utveksling av tanker og ideer om det framtidige Øksnes – her er alles stemme like viktig, oppfordrer kommunen på sine hjemmesider.

Temaene for workshopen:

  • Befolkningsutvikling
  • Oppvekst
  • Kultur, idrett og friluftsliv
  • Et inkluderende samfunn
  • Helse og livskvalitet
  • Arealpolitikk

Workshopen gjennomføres lørdag 25. mai i kommunestyresalen. Påmelding er nødvendig på grunn av matservering, gjøres til kommunens næringskonsulent.