Rutetilbud hurtigbåt Øksnes Vestbygd

Klager på sommerrutene

Øksnes kommune ber fylkeskommunen forbedre sommerrutene for hurtigbåten til og fra Øksnes Vestbygd.

Hurtigbåten ved kai i Skjerfjord.  Foto: Arkivfoto

Øksnes

Det har tidligere vært samtaler og korrespondanse mellom Øksnes kommune og Nordland fylkeskommune angående hurtigbåttilbudet for Øksnes Vestbygd. Da spesielt vedrørende vinterrute og problemstillingen rundt Smines som anløpssted.

Øksnes kommune påpeker nå overfor fylkeskommunen at årets sommerrute som er trådt i kraft, er vesentlig dårligere enn forventet.

Kommunen ber nå om at sommerruten vurderes med følgende forbedringer:

  • Ruta 14.30 fra Myre til Tunstad er ikke i ruteplanen på dagene tirsdag og torsdag. Dette er en vesentlig reduksjon i rutetilbudet i forhold til 2018. Vi ber om at denne avgangen tilbys for alle ukedager.
  • Det må sikres at det er mulig å anløpe Smines minimum 2 ganger pr. dag alle hverdager. Slik ruteoppsettet foreligger, vil det ikke være mulig å anløpe Smines tirsdag og torsdag. Det foreslås at avgangen 7.25 fra Tunstad (på skolefrie dager) skal ha mulig anløp på anrop på Smines, i tillegg til 16.15 fra Myre.
  • Det er videre kommet inn følgende forslag/ønske: å få flyttet 8.05-anløpet til 16.15-avgangen fra Myre, slik at en kan reise fra Tunstad 10.40 og tilbake 16.15 fra Myre over Smines.

– Vi minner om at det er innført en betydelig billettøkning for hurtigbåtreisende i Øksnes Vestbygd. Det er viktig at tilbudet ikke blir forverret, samtidig som prisene øker. Vi vil videre oppfordre at avtale angående kaileie på Smines med kaieier Jan Eriksen blir sluttført, påpeker kommunen avslutningsvis overfor Nordland fylkeskommune.