Vil søke om tilskudd til bredbåndsutbygging

Foran formannskapsmøte i Øksnes kommune 4. juni, fremmer kommunen søknad om tilskudd på 6,1 millioner fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til bredbåndsutbygging i kommunen.

Høydalen i Øksnes sett fra Myrtinden.  Foto: Arkivfoto: Margaret Hennie Nilsen

Øksnes

Det fremkommer av saksfremlegget til formannskapet.


Spleiselag for fiber til Høydalen:

Går sammen på dugnad for å sikre bedre fiber

Høydalen Gårdsforening i Øksnes ønsker fiber fra Vesterålskraft Bredbånd til bygdas 60 innbyggere, og går sammen med utbygger i et «spleiselag» for å få dette til.

 

Tilbakemelding om flere områder

Bakgrunnen for at de søker er at Stortinget har bevilget i overkant av 25 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i Nordland. Dette er hovedsakelig for de som ikke har bredbånd med minst 10 megabit i sekundet og de som har bredbånd basert på kobbernettet, som skal fases ut.

Øksnes kommune har gjennomført en lokal høring, og har fått tilbakemelding på følgende områder:

  • Lifjord- Tjønnbogen
  • Steinland – Bollvåg
  • Høydalen
  • Nyksund
  • Kavåsen
  • Romset

Dekningskartet viser at områdene som viser dårlig dekning, og som dermed er prioritert til å få tilskudd, er hele Høydal, noen husstander i Steinlandsfjorden og noen husstander i Bollvåg.

– Ut fra anbefalinger fra Nordland Fylkeskommune må Høydal prioriteres, da dette området som helhet er markert med rødt, står det i saksfremlegget.

Kan ikke benytte seg av tilbud

I dag har innbyggerne i Høydal bredbånd gjennom kobberlinje fra Telenor, samt trådløst bredbånd fra laksess AS.

– laksess AS skal etter avtale levere bredbånd til Høydal, men denne tjenester fungerer så dårlig at beboerne i Høydal mener de ikke kan benytte seg av dette, står det i saksdokumentet.

Kommunen peker på at prosjektet Høydal er kommet langt i forhold til planlegging. Det vil ha en budsjettpris på rundt 1,1 millioner kroner, men Gårdsforeningen har signalisert at de kan bidra med egeninnsats/dugnadsarbeid, som estimeres til cirka 65.000 kroner. Med utgangspunkt i de 20 husstandene i Høydal, vil prosjektkostnad per husstand være på 55.000 kroner.

Vil delta i dugnad

Mellom Lifjord, Steinlandsfjord og Tjønnbogen har innbyggerne tilbud om kobberlinje fra Telefon, trådløst bredbånd fra laksess AS, i tillegg til at noen kjøper mobilt bredbånd. Med en bredbåndsutbygging er det beregnet at rundt 51 husstander kan få bredbåndstilbud med en total kostnadsramme på 5,8 millioner kroner. Kostnadsrammen per husstand blir dermed 114.353 kroner.

Det er en rekke bedrifter i området som vil nyte godt av et forbedret bredbåndstilbud, og flere av beboerne i området vil stille til dugnad hvis det blir behov for det.


Denne vesterålsbedriften har vokst 14 år på rad

I fjor passerte Vesterålskraft Bredbånd AS en ny milepæl. Selskapet omsatte for første gang for mer enn 50 millioner kroner.

 

På strekningen Steinland – Bollvåg – Lønnskog er dagens bredbåndstilbud trådløst nett fra laksess AS, og til tider svært dårlig. Det er 30 bebodde hus i området, og flere av innbyggerne driver egne firma, er lærere eller ledere, og er dermed avhengige av nettilgang. I tillegg er det flere skoleelever i området. Også her har beboerne sagt at de kan jobbe dugnad. Prosjektkostnaden er vurdert til cirka 4,6 millioner kroner, med en prosjektkostnad per husstand på 154.800 kroner.


Ber om redegjørelse fra Iaksess AS

Klager på ustabilt bredbånd

Øksnes kommune har inngått en avtale om leveranse av bredbåndstjenester av det lokale selskapet Iaksess, og ber nå om en redegjørelse om selskapet oppfyller sine forpliktelser. Iaksess lover utbedringer.

 

Høydal førsteprioritet

Øksnes kommune fremmer i saksfremlegget at de skal søke om tilskudd fra Nkom med Høydal som førsteprioritet, Lifjord- Steinlandsfjord – Tjønnbogen som andreprioritet og Steinland – Bollvåg – Lønnskog som tredje. Det innstilles at Øksnes kommune skal innvilge tilskudd, gjennom ubundet fond, på til sammen 2,8 millioner kroner til bredbåndsutbygging i disse tre områdene.

– Ny sak vedrørende tilskudd forelegges formannskap til behandling etter at et eventuelt tilskudd fra Nkom er innvilget, og anbudsprisene foreligger. Først etter dette kan endelig finansieringsplan fremlegges, står det i innstillingen.

Det foreslås også at administrasjonen skal jobbe opp mot Nkom for å få korrigert dekningskartene i Øksnes. Dette slik at de samsvarer med virkeligheten og for å komme i posisjon til senere tilskuddsomganger.


Spleiselag mellom kommunen og Vesterålskraft:

Nå blir det mer fiber i Bø

Vesterålskraft og Bø kommune går sammen i et spleiselag for å få mer fiber og bedre internetilgang for om lag 100 bøfjerdinger.