Mener kostnadene blir for store. Støtter ikke brannberedskap i Skipnes

Fiskeværet Skipnes AS søkte i fjor om økonomisk bistand på kr 100.000 til «Prosjekt Brannberedskap». Administrasjonen mener søknad bør avslås.

Fiskeværet Skipnes 

Øksnes

Kommunestyret i Øksnes avslo søknaden i fjor og begrunnet dette med at brannberedskapen i hele kommunen er dimensjonert etter risiko og sårbarhetsanalyse. Til uken skal kommunestyret behandle klagen fra Fiskeværet Skipnes AS, der innstillingen på nytt tilsier et avslag.


«Er behandlingen av saken om brannberedskap i Skipnes tilfredstillende behandlet»

Theodor Lind (ØTL) stiller spørsmål til ordfører om hun mener at den kommunale behandling av søknaden om økonomisk støtte til brannberedskap i Skipnes er tilfredsstillende.


Pågående vannutbygging

Selskapet vil etablere brannberedskap i forbindelse med pågående vannutbygging i Fiskeværet Skipnes. I søknaden er nåværende situasjonen beskrevet slik:

 • På brygge, butikk og rorbuer er det montert kablet brannvarslingsanlegg.
 • Brannslukningsapparater (pulver) og husbrannslanger er utplassert i rorbuene.
 • Ved eventuell brann er det i dag lite eller ingen tilgang på nok vannkapasitet og trykk for å kunne lukke/holde i sjakk en brann inntil ekstern kommer til stedet.
 • Trehusbebyggelsen står tett og en hurtig og effektiv brannslukking i startfasen vil være avgjørende for utfallet.

Ønsker vannhydranter

I forslag til løsning og forbedringer lanserer Fiskeværet Skipnes følgende:

 • Det etableres 2 stk. vannhydranter på kaia med slangedepot. Ett i hver ende av kaianlegg.
 • Samlet slangelengde i begge depot skal være nok til å nå hele bygningsmassen i Fiskeværet Skipnes.
 • Kapasitet, vannmagasin er på 50 m3.
 • Trykk hovedvannledning er på 5 bar ved normal drift.
 • Ved strømstans vil trykket være 3,5 bar på kaiområdet.
 • Hydrantene vil være frostsikre, kranene er plassert i sjø – selvdrenerende i stengt posisjon
 • Anlegget vil være enkelt å betjene og ha høyt driftssikkerhet.

Etter selskapets begrunnelse vil slokking av brann i den store trehusbebyggelsen i Skipnes være helt avhengig av at et raskt og effektivt slokkingsarbeid startes på et tidlig tidspunkt. Klageren mener at avstand og responstid fra Myre til Skipnes er for lange.

I saksutredningen til kommunestyrets klagebehandling, heter det blant annet at klageren ikke har påvist at risiko av brann er høyere er den som er vurdert i ROS-analysen, og at tiltaket betydelig reduserer risikoen. Tilskudd fra Øksnes kommune skulle dermed ha liten forebyggende effekt i forhold til kostnader.

Brannvesenet opplyser også at det kan gjennomføres brannøvelser i Skipnes.

Kommunestyret skal behandle klagesaken på tirsdag.