Tas ikke hensyn til klage - oversendes fylkesmannen

Klo Grunneierlag har anket Øksnes kommunestyres vedtak om dispensasjon til å øke utnyttelsesgraden for å henge fisk på området til selskapet S. Hanssen AS på Klo. Fylkesmannen får nå siste ord i saken.

Deler av fiskehjell-anlegget til S. Hanssen AS på Klo.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

5. mars i år vedtok Øksnes kommunestyre å innvilge dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for område på Klo, tilhørende S. Hanssen AS. Med det ble det gitt grønt lys for at utnyttelsesgraden for området kan økes fra 50 til 75 prosent. I klartekst betyr det at selskapet kan reise fiskehjeller og annet næringsmessig byggverk på 75 prosent av tomta.