Færre øksnesværinger skaper bekymring

I dagens møte i kommunestyret i Øksnes, redegjorde rådmann Elise Gustavsen for fjorårets regnskap og årsrapport for Øksnes kommune. Her tok hun for seg noen av utfordringene kommunen står overfor.

Rådmann Elise Gustavsen i Øksnes kommune. 

Øksnes

– Vi ser at vi blir stadig færre øksnesværinger, og det skaper bekymringer. Befolkningssammensetningen viser også at vi blir stadig flere eldre, noe som skaper nye utfordringer. Helse- og omsorgstjenestene våre blir da presset, redegjorde hun blant annet.

Også sykefravær bekymrer

Øksnes kommune er med sine 466 ansatte den desidert største arbeidsgiveren i kommunen. Kommunestyrerepresentant Tore Christiansen (fristilt) uttrykte bekymring for det høye sykefraværet i Øksnes.

Rådmannen poengterte at sykefraværet for kommunen sett under ett er på vei ned, dog noe marginalt.

– Vi lå ved utgangen av fjoråret på 9,8 prosent, mens vi ved siste tertialrapport lå på 9 prosent. Vi jobber med flere ulike tiltak og er i tett dialog med flere instanser for å forsøke å få sykefraværstallet ytterligere ned. Det er blant annet ansatt en miljøterapeut ved Myre skole, som vi håper vil slå positivt ut for de ansatte i Øksnes-skolen. Også NAV er en naturlig instans å ha tett dialog med rundt problematikken, uttalte rådmann Gustavsen.