Øksnes kommunestyre:

Utsetter salg av Strengelvåg skole

Øksnes kommunestyre valgte å høre på eldrerådet, og utsetter salg av Strengelvåg skole.

Strengelvåg skole.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Strengelvåg skole er vedtatt nedlagt fra høsten av, og elevene overflyttes til Myre skole.

I den forbindelse har Øksnes eldreråd tatt til orde for å se på mulighetene for å ta i bruk bygningsmassen på Strengelvåg til alternative formål, konkret et kombinert eldresenter og aktivitetshus.


Eldresenter ved Strengelvåg skole?

Strengelvåg skole i Øksnes legges ned til sommeren. Øksnes Eldreråd har kommet med spreke forslag til hva bygget kan brukes til i framtiden.


Leder av Øksnes Eldreråd, Staale Meløy, er mer enn fornøyd med at kommunestyret valgte å lytte til rådet.

- Ja, absolutt. Dette var gledelig. Det er flere som har uttalt at det er godt tanker eldrerådet her kommer med, og jeg har vært i kontakt med en entreprenør som også sier dette er spennende tanker. Nå får vi i alle fall utredet hvilke muligheter som ligger rundt våre tanker, uttaler han til VOL etter kommunestyrets vedtak i dag.

Staale Meløy er leder av Øksnes eldreråd. 

Konkret er det nå delegert til formannskapet å opprette en arbeidsgruppe som skal utrede eldrerådets innspill rundt mulig framtidig bruk av Strengelvåg skole.