Kartlegger marin forsøpling i Øksnes

Øksnes kommune skal utarbeide en prioritert liste over områder som trenger opprydding i forbindelse med marin forsøpling.

Illustrasjonsbilde til marin forsøpling. 

Øksnes

Teknisk etat i Øksnes ønsker å kartlegge områder i kommunen som trenger et ekstra fokus med tanke på opprydding av marin forsøpling. På kommunens hjemmeside heter det at det vil være ganske fritt når det kommer til utvelgelse av områder.

Det kan være områder som har spesielle naturverdier (f.eks. verneområder), gjerne i kombinasjon med at området har mye avfall og ikke blir ryddet fordi området er lite tilgjengelig/det er behov for spesielt utstyr eller kompetanse.

– Det kan også være andre grunner til at områdene skal meldes inn i denne runden. Områder som blir ryddet regelmessig fordi de er mye brukt og lett tilgjengelige bør ikke være på listen – med mindre dere ser spesielle grunner for dette (f.eks. uvanlig stort tilsig av avfall), redegjør kommunen.

Innspill til hvilke områder som bør prioriteres sendes på e-post til Øksnes kommune.