Tinden med mindre omsetning – men også mindre i minus

Stiftelsen Tinden Handelssted hadde i fjor mindre omsetning enn i 2017. På samme tid ble underskuddet til stiftelsen nesten halvert.

Stftelsen Handelsstedet Tinden hadde en nedgang i omsetning i fjor.   Foto: Tor-Martin Karlsen

Øksnes

Stiftelsen Handelsstedet Tindens årsregnskap viser et driftsresultat på 251.333 kroner for 2018. Det er litt bedre enn driftsåret 2017 da driftsresultatet endte på et underskudd på 422.501 kroner.

Omsetningen til stiftelsen gikk ned i løpet av fjoråret, til 881.803 kroner fra året 2017 da omsetningen var på 1.119.843 kroner.

Negativ egenkapital

Stiftelsen har regnskapsført et udekket tap på 609.068 kroner, noe som gjør at den opptjente egenkapitalen i sum er blitt forverret, fra et minus på 356.713 kroner til en negativ egenkapital på 609.068 kroner.

Stiftelsen Handelsstedet Tinden har også en del kortsiktig gjeld, en leverandørgjeld på 434.504 kroner, skyldige offentlige avgifter på 37.415 kroner og annen kortsiktig gjeld på 334.161 kroner, som gir en totalsum av gjeld på 806.080 kroner.

Årsresultatet for 2018 ble på minus 252.355 korner, mot minus 423.242 kroner i 2017.

Mer i offentlige innskudd

I fjor fikk stiftelsen mer i offentlige tilskudd enn i 2017. Fra Øksnes kommune fikk Stiftelsen Handelsstedet Tinden i fjor 130.800 kroner, mot 30.000 kroner i 2017. Også fra Nordland fylkeskommune er det bidratt med mer, fra 482.503 kroner i 2017 til 531.078 kroner i 2018.

Også stiftelsen Sat Sapienti har gitt et offentlig tilskudd, på 90.000 kroner i 2018, mot 50.000 kroner i 2017.

Formålet til stiftelsen Sat Sapienti er å yte gaver og bidrag til forskning som fremmer forståelsen av det industrielle miljøs betydning i bedriftene i Norge. Stiftelsen yter også bidrag eller gaver til vedlikehold og forbedring av historiske minnesmerker i Norge, og bidrag til offentlige museer.