Øksnes Venstre: Vil gi Myre sentrum en ansiktsløftning og samle aktiviteter i Skreiens hus

Øksnes Venstre vil ha en ansiktsløftning i Myre sentrum med Skreiens hus, samt at det bygges ny skoledel.

Skreiens hus i Myre sentrum? Illustrasjon fra Øksnes Venstre. 

Øksnes

– I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har det kommet innspill fra dere innbyggere på at Myre mangler et levende torg, at sentrumsområdet ikke har et indre liv,  at det ikke er et flerbrukshus i sentrum og at Myre mangler et basseng/folkebad. Disse innspillene fra dere tar Øksnes Venstre på alvor, skriver Øksnes Venstre i et innlegg til Vol.

Og hvordan skal de gjøre dette? Jo, de vil moderinisere og utvikle Myre sentrum og samle basseng, ungdomsaktivitet og kulturhus i ett bygg: Skreiens hus, midt i Myre sentrum. I tillegg ønsker de å bygge et nytt skolebygg ved Myre skole for å gjøre plass til alle elevene på en god måte.

– Vi vil ha et levende lokalsamfunn der mennesker møter kultur og opplevelser, og vi vil videreutvikle Myre til et miniurbant miljø med tette koblinger og mange muligheter.

Les hele innlegget til Øksnes Venstre her.

Slik ser Øksnes Venstre for seg Myre sentrum. 

 

Et konkret grep de foreslår er å uvikle Myre sentrum, nærmere bestemt aksen rådhuset - Sparebanken og Myre samfunnshus.

Øksnes kommune er i en tidlig fase med planlegging av basseng og kulturhuslokaliteter. 

Bassenget er foreslått lokalisert ved Øksneshallen og kulturhusaktiviteter i et bygg der aulaen ved Myre skole ligger. 

– Øksnes Venstre ønsker en alternativ løsning. I tillegg har vi noen utfordringer som må løses, skriver partiet og fortsetter:

– Barnetrinnet ved Alsvåg skole, hele Sommarøy skole og Strengelvåg skole skal flyttes til Myre 1 – 10 skole. Det medfører at utearealet i skolekvartalet blir lite. I tillegg er trafikkavviklingen i forbindelse med skolestart og skoleslutt allerede krevende, og den blir ikke mindre krevende etter hvert som det kommer flere elever til. 

Partiet skriver videre at brakkene som er oppført for å ta hånd om det økende antallet elever fra Sommarøy, Strengelvåg og Alsvåg er ment å være midlertidige. Øksnes Venstre mener derfor aulatomta kan benyttes til en permanent skolebygning til erstatning for brakkeriggen, og brakkeriggen kan fjernes til fordel for å øke utearealet ved skolen.

Ett hus for «alt»

Partiet vil også se på mulighetene å samle kulturlivet i kommunen.

– Vi vil se nærmere på muligheten av å plassere kulturhusaktiviteter i et bygg mellom sparebanken og rådhuset, og plassering av et folkebad mellom sparebanken og tidligere Myre samfunnshus. Vi vil tilby ungdomsklubben Skarven lokaler i bygget, og de skal være en sentral premissgiver med tanke på aktiviteter, både fysiske og tradisjonelle ungdoms- og kulturelle aktiviteter. Det hele sammenføyes til en enhet, der det ved siden av bassenget legges til rette for kulturaktiviteter i et tilknyttet lokale.

Skreiens hus i Myre sentrum? Illustrasjon fra Øksnes Venstre. 

 

– Ikke nevneverdige kostnader

Hva så med kostnadene?

– Prosjektet skal ikke påføre Øksnes kommune nevneverdige kostnader utover det som allerede forutsettes benyttet til nytt basseng og nytt skolebygg til erstatning for brakkeriggen som uansett skal bort, hevder partiet.