Søker om å komme i gang med molobygging

Det er nå levert søknad om oppstart for etablering av den mye omtale moloen ved Kjærlighetshaugen på Myre.

Utbygger Atle Hansen. 

Situasjonsplan for moloen ved Kjærlighetshaugen. 

Øksnes

VOL har gjentatte ganger skrevet om utbygger Atle Hansens planer for et nytt boligfelt ved Kjærlighetshaugen på Myre.


Utbygging ved Kjærlighetshaugen på Myre:

Ny vending: Vil si nei til bygging av molo ved Kjærlighetshaugen

VOL skrev i mai at det er innvilget dispensasjon for å bygge molo ved Kjærlighetshaugen på Myre. Dette var en sannhet med store modifikasjoner viser det seg.Utbygging rundt Kjærlighetshaugen på Myre:

Får dispensasjon til å bygge molo

Utbygger Atle Hansen har fått dispensasjon til å benytte overskuddsmasser til å etablere molo ved Kjærlighetshaugen på Myre.Atter ny vending i Øksnes - grønt lys for molo ved Kjærlighetshaugen:

– Nå går jeg igang med molobygging

Etter lang behandling i kommunestyret i Øksnes i dag, innvilget forsamlingen utbygger Atle Hansen klarsignal til å etablere molo ved den mye omtalte Kjærlighetshaugen.


Etter lang behandling i kommunestyret i Øksnes den 18. juni i år, innvilget forsamlingen utbygger Hansen klarsignal til å etablere moloen.

Søknad om å etablere nevnte molo måtte behandles som en dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsplan for området, samt fra vedtatt rekkefølgebestemmelse. Sistnevnte regulerer i hvilken rekkefølge utbyggingen ved Kjærlighetshaugen skal skje, og sier at først skal ny adkomstvei til Vornes på plass.

Etter vedtak i kommunestyret i juni har det atter kommet innvendinger mot planene, noe utbygger har avvist.

Nå er det altså søkt om igangsetting av utbyggingen av molo.