Må spare på vannet i Øksnes

Selv om det regner i dag oppfordrer Øksnes kommune innbyggerne til å ikke bruke mer vann enn nødvendig.

Øksnesværingene oppfordres til å være bevisste sitt forbruk av vann i tiden framover. 

Øksnes

På Øksnes kommunes hjemmeside henstilles det til å være bevisst på bruken av vann i kommunen. Dette er selvsagt på grunn av den usedvanlige tørre sommeren vi har vært gjennom.

Det understrekes at det fortsatt er veldig tørt, og at det ikke er ventet nevneverdig regn i tiden framover, selv om det akkurat i dag er regn i luften. Overfor VOL sier driftsleder ved teknisk enhet i Øksnes, Kristian Haugen, at selv om det regner i dag vil ikke dette ha noen påvirkning på vannstanden i vannkilden som kommunen har i Trettendalen. Han vil heller ikke betegne situasjonen som dramatisk.

– Vi vil ikke kalle det en krise, selv om vi ikke har hatt regn på en måned. Det merkes godt på våre vannkiler. I Trettendalen har vannstanden sunket med 120 cm., og det er ganske mye. Vi har også basseng i Stavdalen der vi henter vann fra. Vi vil at folk skal være bevisste på bruken av vann og at de eksempelvis ikke vanner plener i flere timer eller over natten, uttaler Haugen.

Han påpeker samtidig at dersom det går ytterligere uker med lite nedbør, og uten tilførsel av vann til vannkildene, må man kanskje også innføre restriksjoner for bruk av vann.