Fortsatt uavklart prestesituasjon i Øksnes

Det er fremdeles ikke tilsatt en ny prest i Øksnes etter at kapellan Tsegayesus Hunde dro i fjor høst.

Evy Brun, sokneprest i Øksnes.  Foto: Innsendt

Øksnes

Det sier Evy Brun, sokneprest i Øksnes i en pressemelding.

– Menigheten har fått god hjelp fra vikarer til enkelttjenester, mens en del søndager har vi måttet stå uten gudstjeneste. Detter er i lengden ingen holdbar situasjon, sier hun.

Brun sier at bispedømme, prost og menighetsrådet gjør sitt beste for å rekruttere søkere.

– Det er for tiden mangel på prester over hele landet, og Nord-Norge merker dette ekstra godt. Øksnes er en trivelig plass å bo, og kan tilby gode arbeidsforhold både når det gjelder kirkebygg, kontorer og stabsfellesskap, sier soknepresten, og legger til at de forsøker å selge dette inn.

Fungerer som sokneprest

Selv har hun gått ned til en stilling på 75 prosent og 25 prosent AFP ,og håper å gå over i senior prestestilling, en funksjon som hun allerede har avtale med bispedømmet om, men som er utsatt pga mangel på prest

– Jeg har trivdes veldig godt som sokneprest i Øksnes og håper å stå i tjeneste enda ei stund til. Men samtidig har jeg nå behov for å trappe litt ned. Jeg håper snart å få en prestekollega som kan ta over sokneprestfunksjonen. Men inntil prest nummer to er på plass, fungerer jeg fremdeles som sokneprest, sier hun.

Håper på en god søker snarest

I Øksnes har de nå til sammen en og en halv prestestilling. Menigheten har ingen kateket, dåpsopplærer eller diakon. De har derimot en dyktig stab som samarbeider godt om ulike oppgaver.

– Dette, samt et støttende meninghetsråd, gjør at prestemangelen ikke har fått for store konsekvenser for menighetsarbeidet til nå. Men vi håper sterkt på en god søker snarest til prestestillingen i Øksnes, sier soknepresten.