Øksnes Boligstiftelse: – Ingen andre kommuner beskatter en virksomhet som oss

Denne uka ble det klart at formannskapet i Øksnes mener Øksnes boligstiftelse ikke kan fritas for eiendomsskatt. Dette er stiftelsen uenig i.

Øksnes Boligstiftelse. 

Øksnes

– ØB´s utleievirksomhet kan ikke settes opp mot andre utleiere i det private markedet. ØB er etter vedtektene ikke en konkurrent til private utleiere, men er gitt et særskilt samfunnsmessig oppdrag som selvsagt ingen andre utleiere har. Det blir derfor helt feil å blande inn «likhetsprinsippet» for å begrunne en beskatning. Derfor har ØB ikke funnet en eneste kommune som har valgt å beskatte en slik virksomhet, skriver styret i Øksnes Boligstiftelse i pressemeldingen.


Boligstiftelse ikke fritatt for eiendomsskatt

Øksnes formannskap har vedtatt at man ikke kan imøtekomme anke fra Øksnes boligstiftelse på administrativt vedtak om fritak for eiendomsskatt 2019.

 

De skriver videre at de har forståelse for at driftsvilkårene for boligstiftelser opprettet i kommunal regi og med ideélt formål, kan være vrient å sette seg inn i.

– Det er Øksnes kommunestyre som er eneste oppretter av ØB. Kommunestyret har gjennom forarbeidene og vedtektene gitt stiftelsen et tydelig samfunnsoppdrag. Kommunestyret har også gjennom vedtektene lagt til rette for en viss dynamikk i utleieaktiviteten slik at stiftelsen for kortere perioder kan gjøre leieavtaler utenfor målgruppa. Dette er ikke unikt for ØB, det er vanlig for tilsvarende stiftelser.

«Gjengs leie»

Ifølge boligstiftelsen krever Stiftelsestilsynet at boligstiftelser skal drive etter prinsippet om «gjengs leie».

– Kravet har sammenheng med stiftelseslovens krav til forsvarlig kapitalforvaltning. «Gjengs leie» er derfor den normale normen for fastsettelse av husleien, og som skal sette virksomheten i stand til å ha en normal forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboligene.

Styret skriver at de har de siste årene arbeidet systematisk for å kartlegge utleieboligenes vedlikeholdsmessige standard.

– Dessverre er status nedslående for boligene, det er av dekket et vedlikeholdsmessig etterslep på pluss/minus 20 millioner kroner. Dette betyr at det foreligger et betydelig krav til omstilling og tilpasning av boligmassen i årene som kommer.

Videre skriver det at kommunestyret i Øksnes vedtok den 5. februar i år fritaksregler for eiendomsskatt.

– Etter dette vedtaket kulepunkt 5, skal alle boliger som eies av ØB være fritatt. Dette har sammenheng med at ifølge stiftelsens vedtekter har kommunen gjennom det rådgivende organet innstillingsrett for alle boliger i ØB´s portefølje. Ethvert tiltak fra kommunestyrets side som påfører boligstiftelsen høyere kostnader vil svekke stiftelsens evne til å innfri den målsettingen som kommunestyret selv har bestemt, fastslår styret i stiftelsen.

– På bakgrunn av dette anmoder styret Øksnes kommunestyre å følge alminnelig praksis fra kommuner vi kan sammenligne oss med og avstå fra beskatning av de vanskeligstilte i boligmarkedet.