Ønsker ny giv for Fiskernes Dag i Øksnes

Theodor Lind oppfordrer Øksnes Fiskarlag og Øksnes kommune til å samarbeide og blåse nytt liv i Fiskernes Dag.

Øksnesværingen Theodor Lind oppfordrer til å skape ny blest rundt Fiskernes Dag i kommunen.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Lind påpeker overfor kommunen at han som sønn av en fisker fikk tidlig befatning med båtene, fisken, havet og rorbua.

«Det var fra starten av spennende og utfordrende opplevelser, og tidlig ble jeg klar over at den daglige fangsten hadde betydning for familiens ve og vel. De voksnes daglige gjøremål og praten på bua var spennende å se og høre for en liten gutt, og her fikk jeg den første innføring i diskusjonens innhold og virkemidler.

Rundt fiskeren og fisken registrerte vi et eget «hjelpeapparat»: fiskekjøperen, «månedskaran», kokka og krambua.

Dette var min og mine kameraters verden – en spennende verden å oppleve og utforske! Først senere ble jeg klar over at dette også var kultur – vår levemåte utviklet gjennom hundrevis av år. Jeg forsto etter hvert at fiskeren, fisken og det nevnte «hjelpeapparatet» ikke bare hadde stor betydning for min families ve og vel, men var avgjørende for hele bygda – for vi var alle i samme båt – for kommunen og nå også for hele Norge. Skulle vi ikke være stolte over å være del av noe så stort?!

Jeg har med glede og stolthet deltatt i arrangementet «Fiskernes dag» i svært mange år. Denne dagen er for meg en manifestasjon på vår avhengighet av havet og de som høster havet og tar vare på det som bringes i land. Tross ei rivende utvikling på så mange områder: Vi er fremdeles i samme båt!

«Fiskernes dag» har naturlig nok endret karakter. Det fordums storslåtte skuet av båter på vei til Øksnes, består nå av svært få fiskebåter. Det var dette – og kappkjøringen fra Øksnes til Myre – som gjorde at folk kom langveis fra for å oppleve «Fiskernes dag» i Øksnes.

Denne ene dagen burde fremdeles være dagen vi med stolthet viser fram kystkulturen av idag. Det er dagen vi skal flagge fra rådhuset og i hele bygda!

Selv om gudstjenesten i Øksnes kirke fremdeles skal ha en sentral plass, må det også, etter min mening, være plass til en bredere presentasjon av vår kultur: Små utstillinger, kåseri om fortid og framtid og annen mat enn lapskaus (sjøl om den var meget god i år, og sjøl om lapskaus var festmat og sjelden vare for fiskeren en gang i fortida).

Jeg hører ofte argument om at båtene er blitt for store og at dagen ikke passer rent tidsmessig. Alle båtene trenger da ikke å legge til den vesle kaia på Øksnes? Et høvelig tidspunkt må man kunne finne i samarbeid med fiskerne.

Jeg håper Øksnes fiskarlag vil ta tak i dette – gjerne i samarbeid med kirka og Øksnes kommune, slik at jeg og alle kan føle den samme gleden og stoltheten over å være en del av dette fellesskapet», oppfordrer Theodor Lind.