Vil ikke være kommunestyrerepresentant

Kommunestyremedlem Bengt Stian Nilsen (Sp) søker fritak fra verv som kommunestyremedlem.

Enhetsleder teknisk Øksnes kommune, Bengt Stian Nilsen.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Begrunnelsen for ønsket om fritak er begrunnet med endret jobbsituasjon. Etter at fristen for å kreve fritak utløp den 30.04.19 ble Nilsen tilsatt som enhetsleder for teknisk enhet i Øksnes kommune.