Meklet seg frem til enighet om Staven grus

Fredag har Øksnes kommune og Staven Grus gjennomført mekling med Fylkesmannen der utfordringsbildet var rekkefølgebestemmelse når det gjelder utbygging av Staven Industriområde.

Viktor, Glenn, Mikal og Trond Stavøy i Staven Grus (arkivbilde).  Foto: Silje Helene Nilsen

Øksnes

Områdereguleringsplanen for Staven Grus ble lagt ut for offentlig ettersyn i 2017, og har som formål å legge til rette for plasskrevende industri. Fylkesmannen i Nordland har kommet med en uttalelse og innsigelse til planforslaget:

– Fylkesmannen fremmer innsigelse til området BI3 på bakgrunn av manglende juridisk bindende bestemmelse om utbyggingsrekkefølge, som sikrer at BI1 og BI2 utbygges før BI3/Stavøya med holmer utfylles. Innsigelsen er gitt av hensyn til landskap, het det blant annet i innsigelsen fra fylkesmannen.


Øksnes kommune innkalt til mekling om Staven

Fylkesmannen har kommet med innsigelser som forkludrer utbyggingsplanene for Staven Grus og Staven industriområde. Nå kalles Øksnes kommune inn til fylkesmannen for mekling i saken.

 

Nå har altså partene meklet seg frem til enighet.

–Vi kom sammen fram til en tilfredsstillende løsning gjennom et konstruktivt møte med god dialog. Løsningen hensyntar tiltakshavers behov, samt myndighetenes behov for å ta vare på naturen, står det å lese i en pressemelding fra kommunen.


Anbefaler mekling om nytt industriområde ved Staven i Øksnes

I 2017 ble områdereguleringsplan for Staven industriområde lagt ut på høring. Etter den tid har fylkesmannen kommet med innsigelser som forkludrer utbyggingsplanene. Nå foreslås det mekling mellom partene.

 

Der står det også å lese at detaljer fra møtet offentliggjøres når godkjent referat foreligger.

Tilstede på meklingen var for øvrig Ordfører Karianne Bråthen, kommunalsjef Janne Kankaala, enhetsleder Bengt Stian Nilsen, arealplanlegger Nina Myrland, Administrativ leder i Staven Grus Robin Lillejord og eier og daglig leder Trond Stavøy.