Ferdig gangveg i Alsvåg til skolestart 2020

VOL skrev nylig at frist for ferdigstillelse av gang- og sykkelveg i Alsvåg er utsatt med ett år. Øksnes kommune forventer likevel at siste etappe vil være ferdig i god tid før skolestart 2020.

Alsvåg skole (illustrasjonsbilde til gang- og sykkelsti gjennom bygda). 

Øksnes

Det var 30. september vi skrev at frist for ferdigstillelse av gang- og sykkelvegprosjektet i Alsvåg er utsatt med ett år.


Utsatt frist for sykkelveg i Alsvåg

Frist for ferdigstillelse av gang- og sykkelveg i Alsvåg er utsatt med ett år.


Etter dette har en beboer i Alsvåg sendt spørsmål til Øksnes kommunes tekniske enhet om årsaken til at det er søkt utsetting.

– Ryktet tilsier at grunnarbeidet skal gjøres nå i høst, men at asfalt først kommer neste år. Kan dere si noe om dette? Lyder spørsmålet konkret, samtidig som brevskriver påpeker at dette er et trafikksikkerhetstiltak og farlig skoleveg bør det være viktige grunner for utsettelse.

Omstendig prosess

I svarbrev til vedkommende sier enhetsleder ved teknisk etat at årsaken til forsinkelsen er i hovedsak at prosjekteringen har tatt noe lengre tid enn forventet. I tillegg ble det etter at anbudskonkurranse var gjennomført nødvendig å få godkjent ny kostnadsramme fra kommunestyret.

– Dette har i sum medført at det ikke er mulig å ferdigstille bl.a. asfaltering i høst. Gang- og sykkelveien blir ikke ferdigstilt før våren/sommeren 2020. Entreprenøren skal være ferdig med arbeidet i slutten av juni til neste år. Etter det skal byggeregnskapet ferdigstilles og revisorgodkjennes. Også dette må være ferdig før vi kan melde prosjektet ferdig. Derfor er det søkt om frist til 01.11.20. Vi forventer altså at siste etappe på gang- og sykkelveien vil være ferdig i god tid før skolestart 2020, fastslår enhetsleder Bengt Stian Nilsen.


Budsjettsprekk for ny gangvei i Alsvåg

Budsjett for ferdigstillelse av gang- og sykkelvei i Alsvåg sprekker og Øksnes kommune må øke investeringsrammen.