Nå er John Danielsen (Sp) ordfører i Øksnes

Øksnes kommunestyre valgte i dag Senterpartiets John Danielsen som ny ordfører i kommunen, med Ken Ivan Reinholdtsen (Frp) som varaordfører.

John Danielsen (Sp) overtok i dag ordførerkjedet fra Karianne B. Bråthen (Ap).  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

I dag takket Karianne B. Bråthen (Ap) av som ordfører i Øksnes, etter fire år i sjefsstolen. Med det er det klart for fire år med John Danielsen med hånd om ordførerklubba, og der partiene Sp, Frp og Høyre nå er i førersete i en ny posisjon.

Ap, SV og Venstre utgjør i kommende periode opposisjonen i Øksnes. KrF og Rødt fikk ingen mandater til kommunestyret etter årets valg.

Takket for tilliten

Avtroppende ordfører Karianne B. Bråthen benyttet anledningen til å takke for tillitten hun har fått gjennom de siste fire årene.

- Det har vært mange krevende saker å forholde seg til de siste fire årene. Min rettesnor har alltid vært å forsøke å finne kloke løsninger, og jeg vil oppfordre det nye kommunestyret til å finne kompromisser som ivaretar alle parter. Det er mange viktige og spennende saker som den nye posisjonen må forholde seg til framover, uttalte hun blant annet i sin «avskjedstale».

Les hele talen til Bråthen her:


Tale til kommunestyret 2019 - når jeg går av som ordfører

Kjære alle sammen; kommunestyret, innbyggere, næringsliv, ansatte og andre

Da er det gått fire år siden jeg tiltrådte som første kvinnelige ordfører i Øksnes, og i dag går jeg av. Demokratiet har talt og samarbeidskonstellasjonene har forhandlet.

Denne dagen forbereder man seg jo på - når man skal takke av, men allikevel vil jeg si at det er vemodig. Jeg er blitt utrolig glad i de ansatte i kommunen og fått sette mer av Øksnes kommune, enn om jeg ikke hadde fått muligheten til det ærefulle oppdraget det er å være ordfører.

I løpet av perioden har jeg besøkt næringslivet og enhetene i kommunen, jeg har fått åpnet diverse arrangement og deltatt på mange gode tiltak og satsinger. Jeg har fått representere kommunen utad i ulike fora.

Over alt har jeg blitt tatt godt imot. Har sågar fått tilbakemelding om at jeg var første ordfører som aktivt hadde tatt kontakt med næringslivet og bedt om møte kun for å bli bedre orientert om virksomheten. Jeg har fått tilbakemelding om at jeg har vært en aktiv og deltakende og engasjert eier i virksomhetene kommunen eier eller er medeier i. Dette tar jeg med meg. Det betyr mye at innbyggere, næringsliv og andre har opplevd at jeg som ordfører har vist interesse.

Så har det jo også vært en periode der mye har skjedd, vi har behandlet tøffe og krevende saker. I starten av min periode var ferdigstillelse av havneutbygginga noe som tok nattesøvn. Kommunen hadde flere som gikk av med pensjon og organisasjonen manglet folk. Jeg kan nevne Kjærlighetshaugen, Klosaka og fiskehjeller, skolenedleggelser og ikke minst innføring av eiendomsskatt. Dette har tært på det politiske miljøet.

Min rettesnor har uansett alltid vært at vi må prøve å finne kloke vedtak, som hensyntar ulike interesser. Dette har selvfølgelig ikke alltid vært like lett å få til, men jeg vil absolutt oppfordre det nye kommunestyret til å søke å finne de kompromissene som ivaretar flere parter. I tillegg her jeg opptatt av likebehandling og at vi skal gjøre ting korrekt.

Perioden har da også ført med seg seire:

 • etablaeringen av vg2 Fisk og fangst er jeg meget stolt av
 • Etablering av Primex
 • Øksnes Viking som kjøpte opp Cermaq Alsvåg
 • Det har vært god fart i næringslivet i periodene omsorgsboliger åpnet og enda flere på gang
 • Oppstart arealplan
 • Oppstart samfunnsdel
 • Ser ut til å bli et godt samarbeid mellom kommunen og folkets hus gruppa
 • Innføring av Eiendomsskatt ser jeg også på som en seier og da med tanke på de ansatte i organisasjonen og tjenestetilbudet. eiendomsskatten har gjort at vi har kunnet beholde stillinger, sykehjemsplasser, dagsenter, basseng etc og det gir kommunen et handlingsrom framover. Vi ser jo allerede at den neste posisjonen i kommunen ikke finner det mulig å fjerne den. Dette forteller meg at vi gjorde rett, selv om det også kostet oss fortsatt styring.
 • Satsing på rus og psykiatri, dette forutså vi og derfor var vi bedre rustet da vi fikk et ekstra fokus på slutten av året i fjor. Da hadde vi berget erfaringskonsulent og stilling innen rus.
 • Etablering av trepartssamarbeid
 • Fått midler til Frøskelandsveien
 • Satsing på reiseliv gjennom reiselivsstrategien
 • Meklingen med Fylkesmannen har ført fram, ref Vornesveien og lys fra Kystverket og sist men ikke minst meklingen om rekkefølgebestemmelser på Staven Industriområde
 • Jobbet med å gjøre kommunen synlig på sosiale medier, som ordfører påhviler det et stort ansvar å fronte kommunen og være «på» også på dette området. Åpenhet er et must for en kommune i et moderne samfunn.

Det er utrolig viktig at politikere, næringsliv og øvrige samfunn spiller på lag for få viktige gjennomslag. Midler til Frøskelandsveien og til anlegget på Klo viser at det funker.

I høst blir det viktig at vi alle står på for å få etablert naturbruk vg1 Fisk og fangst på Myre.

Det har vært fire spennende år, fire krevende år, fire lærerike år, fire veldig hyggelige år. Takk til samarbeidsparter, partikolleger, motstandere og andre for 4 innholdsrike år på godt og vont.

Med dette ønsker jeg den nye posisjonen lykke til og ny ordfører, John Danielsen fire like flotte år som jeg.


Øksnes sin nye ordfører takket fra talerstolen Bråthen for sin innsats, og minte på at hun er Øksnes kommunes første kvinnelige ordfører.

- Jeg ser fram til å jobbe sammen med det nye kommunestyret, med mange nye fjes i politikken. Vi får nye utfordringer å forholde oss til, innen flere felt. Vi registrerer at folketallet er synkende, og her må vi sette inn grep. Og det må skje på tvers av partigrensene. Vi har alle folk på fylkesnivå og på stortinget, og vi må benytte våre kontakter for å nå målsetningene våre, var noe av det Danielsen poengterte i sin første tale som ordfører for Senterpartiet.

Av andre elementer Danielsen dro fram som viktige å ha fokus på framover, ble bl.a. et høyt sykefravær i kommunen poengtert.

Etter avstemming i kommunestyret ble fordelingen til formannskapet i kommunen slik:

Formannskap 2019-2023:

Sp: John Danielsen og Siv Anne Stavøy

Frp: Ken Ivan Reinholdtsen

Høyre: Eirik Woie

Ap: Karianne Bråthen og Geir Rognan

SV: Ellen B. Pedersen