Ønsker «hjertesone» rundt skolen og barnehagen i Alsvåg

FAU ved Alsvåg skolen ber om at det etableres en «hjertesone» rundt Alsvåg skole og Ørntua barnehage på lik linje med planene for Myre skole og Myre bedriftsbarnehage.

Skisse over mulig løsning av trafikksituasjonen ved Alsvåg skole og Ørntua barnehage.  Foto: Grafikk: Øyvind Grøteide.

Øksnes

FAU ved Alsvåg skole har gitt innspill til trafikksikkerhetsplanen for Øksnes Kommune 2020 – 2024. Her kommer organet med en situasjonsbeskrivelse som blant annet sier at innkjøringen til skolen og barnehagen er uoversiktlig og mørk.

– Parkering, inn- og utkjøring må reguleres på en forsvarlig måte og området må lyssettes. Dagens situasjon er kaotisk når unger og ansatte skal på skolen og jobb. Ansatte skal parkere og ungene blir satt av fra buss og biler på hele parkeringsområdet. Situasjonen er forverret etter at barnehagen fikk felles inn- og utkjøring med skolen, påpeker FAU overfor Øksnes kommune.

115 personer samtidig

Når i tillegg underlaget er preget av dype huller og lite vedlikehold blir forholdene lite trafikksikre, særlig nå når mørketida nærmer seg og området ikke er lyssatt, hevder FAU videre, og utdyper at nær 115 mennesker skal gjennom dette området rundt kl. 8 hver morgen.

FAU ved Alsvåg skolen ber om at det etableres en hjertesone rundt Alsvåg skole og Ørntua barnehage på lik linje med planene for Myre skole og Myre bedriftsbarnehage.

– Vi må også stå på listen over høyest prioritering i planperioden. Siden situasjonene oppfattes som svært utrygg vil det mest forsvarlige være strakstiltak for å forbedre forholdene, fastslår FAU.