Veier i Nyksund bør stenges for busser og bobiler

På vegne av de fleste turistbdrifter i Nyksund kommer Ssemjon Gerlitz ved Holmvik Brygge med flere innspill til arealplanen som er på høring. Han tar blant annet til orde for å stenge Nyksund for trafikk av busser og bobiler.

Mørketid og lys i Nyksund  Foto: Svein-Erik Tøien

Øksnes

Øksnes kommune er i prosess med å utarbeide en ny arealplan for kommunen, der forslag til plan nå er ute på høring.

Det er kommet er rekke ulike innspill fra både private og næringsdrivende. Fra Nyksund har Ssemjon Gerlitz ved Holmvik Brygge påpekt at det for næringsdrivende i Nyksund er viktig å få en parkeringsplass foran første molo til Nyksund.

– Her skal det være tillatt å bygge opp et servicehus (WC, dusj, søppel, osv). Her skal det også være tilrettelagt for at bobiler kan parkere og mulighet for minst en buss å parkere. Som resultat ønsker vi at veier i Nyksund blir stengt for busser og bobiler, fastslår Gerlitz.

Veier med veinavn

Han ønsker videre tydelig markerte veier med veinavn, at det skal være camping forbudt på Nyksundøya og Ungsmaløya og på hele området av de to øyene også utenom bebygde områder.

Veien til Nyksund skal ikke nedgraderes men opprettholdes i en forsvarlig tilstand, ønsker han.

– Muligheter til en offentlig parkeringsplass skal redusere trafikken i Nyksund og gjøre Nyksund som turiststed til et positivt og innbydende sted, hvor folk føler seg velkommen. Det gjelder også i forbindelse med turstart til Dronningruta. Muligheter til å sette opp forklaringsskilt og velkomstskilt pluss et skilt som viser at besøkende er kommet fram til Nyksund, muligens i form av et «byskilt», er også ønskelig, påpeker Gerlitz.