Øyfisk ønsker visningssenter på Myre

Oppdrettsselskapet Øyfisk AS jobber for å etablere et visningssenter på Myre.

Daglig leder Gunnar Jarl Klo i Øyfisk AS.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Øyfisk AS er et datterselskap av Gunnar Klo AS, og har flere oppdrettskonsesjoner i regionen.

Nå har selskapet søkt Fiskeridirektoratet om en visningskonsesjon.

Det er utarbeidet søknad med skisseprosjekt for akvakulturelt visningssenter på Myre, utarbeidet av det kjente arkitektkontoret Snøhetta.

Øyfisk AS ber i korrespondanse med Fiskeridirektoratet om et møte, der selskapet ønsker å presentere prosjektet før endelig behandling ferdigstilles.

– Vi vil i et eventuelt møte ha med oss arkitekt Tarald Lundevall, professor emeritus AHO og partner i Snøhetta. Han har også skrevet boka «Fiskevær – Myre på Yttersida» sammen med arkitekt Karl Otto Ellefsen som er relevant kunnskap i forhold til vår søknad, presiserer Øyfisk overfor direktoratet.

Ikke prioritert

I svar fra direktoratet heter det at visningstillatelser ikke er prioriterte oppgaver for fiskeridirektøren per nå.

– Deres søknad er en av de siste som kom inn, og derav en av de siste i køen. Beklageligvis er det kommet inn noen bestillinger som sniker seg foran i køen, ettersom det har første prioritet. Visningstillatelser kommer derfor lenger ned på listen over gjøremål. Visningstillatelser har fremdeles lavere prioritet hos direktøren, påpekes det i brev til Øyfisk.

Direktoratet sier det er vanskelig å kunne fastslå noe tidspunkt på når saken vil bli behandlet, men tidligere saker har tatt ett til to år fra søknadstidspunkt til vedtak er fattet.

– Fiskeridirektoratet ser det ikke som hensiktsmessig med et møte om denne saken nå, og det er noe vi eventuelt får komme tilbake til senere dersom vi skulle se behov for det, fastslår direktoratet overfor Øyfisk AS.