Formannskapsmøte i Øksnes:

Gründertilskudd til gårdsdrift i Øksnes

Bekken sauklipp v/Sindre Bekken ønsker å kjøpe egen gård med sauehold, og gis et gründertilskudd på kr. 30.000,-.

Illustrasjonsbilde sauehold i Øksnes. 

Øksnes

Bekken har jobbet med saueklipping de siste årene, men ønsker nå å kjøpe egen gård og drifte med 200 vinterfora sau.

I forbindelse med kjøp av gård, har han engasjert Norsk landbruksrådgivning til konsulentarbeid. Konsulenten skal lage en driftsplan,som blant annet må foreligge ved søknad om lån. Driftsplanen vil blant annet angi hvor stor buskap bonden må ha for å drifte økonomisk forsvarlig, og hvor stor slåttemark en ut fra antall dyr må ha disponibelt.

I søknad opplyser Bekken at han påregner omkostninger på kr. 30 000 til konkretisering av forretningside.

I retningslinjer for Gründerfondet i Øksnes finner vi følgende:

«Øksnes kommune skal vurdere hver enkelt forretningsidé ut fra flg. kriterier:

- Idéen må ha potensial til å gi en varig og lønnsom virksomhet med økt aktivitet

- Søker må ha personlige forutsetninger for å videreføre idéen.

- Søkeren må være i aldersgruppen 18 – 35 år.»

Stipendet skal kunne brukes til å konkretisere en forretningsidé eller en skisse for å utvikle et fysisk produkt eller tjeneste. Stipendet kan høyst utgjøre kr 30.000,-.

På delegert myndighet har administrasjonen i Øksnes innvilget søknad fra Bekken.