Overtar ledelsen av Binor Products

Binor Products får nye ledelse. Det kan indikere at selskapet etter hvert blir borte.

Stian Frivåg overtar som daglig leder i Binor Products. 

Øksnes

Stian Frivåg har overtatt som daglig leder i Binor Products på Myre. Selskapet ble etablert for å selge biprodukter fra fisk (mage, hoder, melke osv) og hadde 13 aksjonærer fra Lofoten til Finnmark. Det har vært liten aktivitet i selskapet den siste tiden. De enkelte fiskeindustribedriftene har etter hvert omsatt biprodukter selv. I fjor overtok Gunnar Klo AS hele selskapet, men samtidig har Klo også satset på Vesterålen Marine Proteiner (VMP) og Vesterålen Marine Oljer (VMO), som de eier 25 prosent av.