Fem Fiskevær – økt potensiale for reiseliv i Øksnes

Øksnes kommune har stor tro på reiselivsprosjektet «Fem Fiskevær», der man ønsker å knytte de historiske fiskeværene Skipnes, Tinden, Myre, Stø og Nyksund sammen til en felles turistmagnet.

Nyksund er ett av de fem fiskeværene som utgjør prosjektet «Fem Fiskevær»  

Øksnes

De fem vesterålskommunene har nå sluttet seg til reiselivsstrategien for regionen, «Bærekraftig vekst mot 2025». Visjonen til «Bærekraftig vekst mot 2025» er: «Innen 2025 skal Vesterålen etablere seg som Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser, med vandring (hiking), nordlig dyreliv (whales and wildlife) og møte med en levende nordlig kystbosetting som signaturprodukter».

Fem Fiskevær i Øksnes

For å øke besøkstall av turister til Øksnes kommune ønsker man gjennom prosjektet «Fem Fiskevær» å knytte de fem fiskeværene tettere sammen som et ledd i reiselivsstrategien.

På Øksnes kommunes hjemmeside leser vi at konseptet Fem Fiskevær i Øksnes har potensiale til å bli et viktig signaturprodukt i regionen. Av andre signaturproduker i Vesterålen kan nevens The Whale i Andøy og Hurtigrutens Hus i Hadsel.

Det er viktig å presisere at arbeidet med Fem Fiskevær er på et svært tidlig stadium, påpeker Øksnes kommune.

Hvorfor Fem fiskevær?

Ideen til å lage et reiselivskonsept rundt et relativt stort geografisk område er inspirert av Cinque Terre – fem små fiskevær nord i Italia, utdyper kommunen.

Cinque Terre har utviklet seg til å bli et svært populært turistmål, men kan på ingen måte kopieres i Vesterålen. Fem fiskevær må være «vesterålsk», ekte og autentisk tuftet både på den gamle og den moderne kystkulturen i Øksnes.

– Øksnes er i dag en av landets største fiskeri- og sjømatkommuner. Øksneshistorien er «krydret» med nye oppfinnelser, eventyrlige fangster, fortellinger om dramatiske hendelser, kvinner og menn i kamp mot både naturen og myndighetene. De fem fiskeværene, som er valgt ut av reiselivseksperter til å være bærebjelkene i konseptet, er Skipnes, Tinden, Nyksund, Stø /Langenes og Myre. Dette er fiskevær som gjennom sine mektige fortellinger på ulikt vis vil kunne synliggjøre den lange historien. En historie som vil gi fastboende og gjester kunnskap, undring, opplevelser og begeistring, hevdes det.

Veien videre

Visit Vesterålens viktigste oppgave i 2020 er arbeidet med konkretiseringen av den regionale handlingsplanen. Destinasjonsselskapet vil også tilby kurs, for eksempel i hvordan man kan spisse reiselivsprodukter mot bestemte gjestegrupper.

Arbeidsgruppa i Øksnes hadde i september 2019 samling på Skipnes for aktuelle reiselivsaktører i kommunen. Denne samlingen vil bli fulgt opp med ny samling i januar for alle som ønsker å bidra til en god og framtidsrettet utvikling av Fem Fiskevær, viser Øksnes kommune til.


«Fem Fiskevær» i Øksnes

Ønsker å knytte Skipnes, Tinden, Myre, Stø og Nyksund sammen til en felles turistmagnet

For å øke besøkstall av turister til Øksnes kommune ønsker man gjennom prosjektet «Fem Fiskevær» å knytte de fem fiskeværene Skipnes, Tinden, Myre, Stø og Nyksund tettere sammen.Vesterålskommunene har sluttet seg til reiselivsstrategien:

– Dette er historisk, og nå skal Vesterålen ta et større steg

At alle de fem vesterålskommunene nå har sluttet seg til reiselivsstrategien for regionen, «Bærekraftig vekst mot 2025», ser reiselivssjefen, leder av reiselivsutvalget og lederen for Vesterålen Regionråd på som historisk.