Revicom AS og Revisorkompaniet Tromsø AS fusjonerer

Revicom, med kontorer i Sortland og Myre fusjonerer med Revisorkompaniet Tromsø.

– En strategisk viktig avgjørelse som nå gjør oss til en av landets ti største på revisjon, informerer styreleder i nye Revicom Kjell Ole Straumsnes og daglig leder Knut-Wiggo Johansen., i ei pressemelding.  

Øksnes

Ytterst på kaikanten i Tromsø med frisk bris i luggen. Lokasjonen og omgivelsene kunne ikke vært mer passende når to revisjonsledere i nord finner sammen og bestemmer seg for å skape en ”ny” slagkraftig nordlending.

– En strategisk viktig avgjørelse som nå gjør oss til en av landets ti største på revisjon, informerer styreleder i nye Revicom Kjell Ole Straumsnes, i ei pressemelding.

At Revicom med hovedtyngden i Vesterålen og Revisorkompaniet Tromsø velger å slå seg sammen, er langt fra noen tilfeldighet.

– Fusjonen er kommet til gjennom en lengre prosess hvor vårt sammenfallende verdigrunnlag og et felles ønske om større muskler har vært drivende. Nå har vi den styrken som skal til for å kunne være med å kjempe om de aller største jobbene i landsdelen, sier daglig leder Knut-Wiggo Johansen.

Tilstede der det skjer


Med en tydelig og godt forankret tilstedeværelse i Tromsø og Vesterålen, har nye Revicom AS gjennom fusjonen fått en sterk posisjon i to av landsdelens mest ekspansive områder hvor det forventes betydelig økonomisk vekst i tiden fremover.

– Å bli stor og sterk i begge disse viktige områdene har hele veien vært et tungtveiende argument for fusjonen. Det er ikke mange slike sterke vekstområder i nord, så vi ser det som et fortrinn å ha fått en markant posisjon på begge steder. Fokuset vårt blir nå å samordne virksomhetene, men det kan være naturlig for oss å se mot de andre vekstdrivende destinasjonene i nord i fremtiden, sier Johansen.

Et annet viktig argument for sammenslåingen har vært muligheten for en større kraftsamling av kompetanse og flinke folk. Vi har vært så heldige å ha stor grad av stabilitet blant våre ansatte og vi tror at sammenslåingen vil bidra til at dette vil fortsette. Alle våre medarbeidere blir nå en del av et større og tyngre fagmiljø som vil være en enda bedre arena både for personlig utvikling og nye karrieremuligheter. Summen av vår felles kompetanse og erfaring vil definitivt styrke oss i alle ledd, beskriver Straumsnes.

Dobbelt nettverk, dobbelt potensial

– I et større selskap vil vi kunne frigi energi og ressurser til å jobbe enda mer aktivt opp mot markedet. Vi ønsker å utnytte potensialet som ligger i det å doble nettverket, og vil jobbe mer dedikert med relasjonsmarkedsføring og proaktivt salg, legger Straumsnes til.

Mange fellesnevnere både i kultur og daglig drift gjør fusjonen ekstra smidig.
- Vi har lenge hatt det samme driftskonseptet og brukt mange av de samme systemene. Kulturen har i stor grad vært den samme og fokuset på nærhet til kunden har ligget ytterst i huden på de ansatte i begge leire. Nå ser vi frem til å bruke vår samlede kraft og styrke til det beste for både oss selv og kundene våre, avslutter revisjonslederne.

Nye Revicom AS teller i dag 33 ansatte fordelt på avdelingskontorene i Tromsø, Sortland og på Myre. Porteføljen inneholder i overkant av 1200 revisjonskunder og forventet omsetning i 2020 er 55 millioner. Det nye selskapet vil etter fusjonen bli et av landets ti største innen revisjon og rådgivning og den desidert største i nord.