Tillitsvalgt i brannvesenet reagerer

En tillitsvalgt og verneombudet i brannvesenet reagerer på at Øksnes vil redusere antall brannmannskaper i kommunen.

Tommy Hansen, tillitsvalgt Øksnes Brann og Redning.  Foto: Tommy Hansen.

Øksnes

Tillitsvalgt Tommy Hansen og verneombud Randi Helgesen sier i et notat til kommunen at de har observert at det i det kommende budsjettforslaget for 2020 er foreslått å redusere brannvesenets mannskaper fra 22 til 16, inklusive fire utrykningsledere.

– Som mannskap i Øksnes brannvesen ser vi på dette som både uholdbart og uforsvarlig, da vi ved flere anledninger har opplevd at vi står med for få mannskaper i en utrykningssituasjon. Som det «frivillige» brannvesenet vi er, kan det ikke forventes at hele mannskapet er tilgjengelig til en hver tid når det oppstår en brann eller en ulykke, sier de to i uttalelsen til Øksnes kommune.

De drar fram et ferskt eksempel som viser til en uanmeldt øvelse med husbrann i Lifjorden i Øksnes. Der var det bare syv av mannskapene som kunne møte. Ved en reell hendelse mener de det er for få i tilfelle en brann. I et tilfelle med røykutvikling i en bolig ankom kun to av mannskapene og en utrykningsleder, poengterer de.

– Med færre mannskaper burde vi kanskje få på plass en rullerende vaktordning for å ivareta beredskapen som er påkrevd, sier de, og etterlyser rullerende vaktlag med fire mannskaper pluss én utrykningsleder som går på vakt til en hver tid.