Øksnes kommunestyre:

Uenighet om papirløse møter

Det kom i dag forslag om fortsatt å få tilsendt papirutgaver av sakspapirer til politiske møter. Dette skapte debatt i kommunestyret.

Senterpartiets Per Ole Larsen.  Foto: Marius Birkeland

Øksnes

Senterpartiets Per Ole Larsen tok under behandling av revidering av reglement for papirløse møter i Øksnes kommune til orde for en ordning der det fortsatt skal være tilgjengelige sakspapirer i papirutgave.

Dette skapte en relativt lang debatt.

– Om vi fortsatt skal ha papirutgaver, bør dette hentes av vedkommende på rådhuset. Det blir å ta et steg tilbake om kommunen fortsatt skal kjøre dette ut til alle som ikke ønsker å bruke digitale verktøy, mente Karianne B. Bråthen (Ap).

Partikollega Yngve Hansen kom så med en sterk oppfordring:

– Lær dere digitale medier. Alder er ingen unnskyldning.

Per Ole Larsen fulgte så opp og påpekte at det er mange vararepresentanter i kommunestyret som ikke har tilgang til nettbrett som samtlige faste representanter har fått tildelt.

– Og selvsagt oppfordrer jeg alle til selv å hente papirene på rådhuset, utdypet han.

Karianne B. Bråthen uttalte at hun blir litt stum over at kommunestyret i det hele og store debatterer dette.

I administrasjonens saksforberedelse het det at dersom kommunen fortsatt kan minimalisere utskrifter, porto- og transportkostnader, vil det være et godt bidrag til kommunens e-strategi.

– Det henger også nøye sammen med våre kapasiteter i kommunetorget, og har i tillegg økonomiske konsekvenser, ble det påpekt.

Etter avstemming ble Per Ole Larsens forslag vedtatt med 12 stemmer mot opposisjonens 9 stemmer.