– Heng din fisk i Tinden

Ved å benytte hengeplass for fisk ved Handelsstedet Tinden ivaretas en 1000-årig tradisjon. Fiskere oppfordres til å henge fisken sin i nettopp Tinden.

Handelsstedet Tinden.  Foto: Tor-Martin Karlsen

Øksnes

Det er styreleder Asle Sørdahl ved Stiftelsen Handelsstedet Tinden som opplyser dette overfor Vol. Han påpeker at fiskeværet Tinden er restaurert og tatt i bruk til både nye og tradisjonelle funksjoner.

I 1994 ble fiskeværet og handelstedet fredet av Riksantikvaren. Begrunnelsen var at stedet og dets historie representerer viktige nasjonale kulturinteresser. Da det i 2003/04 ble tatt initiativ til å opprette en stiftelse hvis formål var å ivareta stedet på en bærekraftig måte både kulturelt og økonomisk, var stedet i svært dårlig forfatning.

Tett samarbeid

Rehabiliteringen av stedet har vært ledet av stiftelsen i samarbeid med Nordland fylke, kulturminner i Nordland og har pågått i perioden 2005 til 2020.

Det omfattende arbeidet har vært finansiert med statlige og private midler til bygningsvern. En viktig del av den framtidige driftsplanen for stedet er å ta bruk stedet til tradisjonelle næringer innen fiskerikulturen, først og fremst tilvirking av tørrfisk.

– Ved å benytte hengeplass for fisk ivaretas en 1000-årig tradisjon. Tørrfisk er en del av «strekkoden» til kystfolket i nord. Tørrfisk skal skape verdier også i framtida, påpeker Sørdahl.

Tindens historie

Arkeologiske funn på naboøya er datert til yngre steinalder og tyder på at stedet er svært gammelt. Det er blant annet påvist en gårdshaug som er automatisk fredet. Første skriftlige dokumentasjon om stedet er i en leidangsliste datert 1567.

Stedet var i privat eie av utenbygds eiere frem til 1835. Deretter var det regionale eiere fram til Stiftelsen Handelsstedet Tinden overtok ansvaret.


Fem Fiskevær – økt potensiale for reiseliv i Øksnes

Øksnes kommune har stor tro på reiselivsprosjektet «Fem Fiskevær», der man ønsker å knytte de historiske fiskeværene Skipnes, Tinden, Myre, Stø og Nyksund sammen til en felles turistmagnet.Frid Halmøys advokat:

– Grunn til å tro at underskuddet ved Handelsstedet Tinden skyldes styrets håndtering av tvistesaken

Frid Halmøys advokat i tvistesaken mellom henne og Stiftelsen Handelsstedet Tinden, sier han fra kilder har grunn til å tro at underskuddet i stiftelsen i det vesentlige skyldes styrets håndtering av tvistesaken, samt tiltak utenfor stiftelsens formål.Tinden med mindre omsetning – men også mindre i minus

Stiftelsen Tinden Handelssted hadde i fjor mindre omsetning enn i 2017. På samme tid ble underskuddet til stiftelsen nesten halvert.