Mener Øksnes-budsjettet ikke er lovlig vedtatt

Ap, SV og Venstre har klaget til fylkesmannen. De mener Øksnes kommune har fått vedtatt økonomiplanen på uriktig måte.

Karianne B. Bråthen Øksnes Arbeiderparti.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

De tre partiene har bedt fylkesmannen vurdere om kommunestyret har handlet korrekt. Partiene mener at Senterpartiet, Høyre og Frp ikke reelt fremmet forslag til budsjett og økonomiplan i formannskapet.

-Innstillingen til budsjettet- og økonomiplan skal normalt legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslagene.

Budsjettet og økonomiplan- som ble endelig vedtatt i kommunestyret – ble ikke lagt ut til alminnelig ettersyn. Dermed har ikke allmennheten fått anledning til reelt å vurdere det fremsatte forslaget, skriver Ellen P. Pedersen, Jørn Martinussen og Karianne Bråthen i et brev til Fylkesmannen i Nordland. De spør om fremgangsmåten er i tråd med kommuneloven.

Ellen Birgitte Pedersen er den tredje rikeste i kommunestyret i Øksnes.   Foto: Tone M. Sørensen

Videre viser de tre til at det var tre forslag til behandling i kommunestyret.

-Det ble votert alternativt mellom de fremsatte forslag, og det ble oppnådd alminnelig flertall for Høyre, Senterpartiet og Frp sitt forslag ved første gangs votering. Ordføreren la i tillegg opp til ytterligere en votering selv om det var oppnådd alminnelig flertall ved første gangs votering, skriver de tre. Representantene mener dette ikke var korrekt fremgangsmåte.

-Kommunelovens saksbehandlingsregler har ingen bestemmelser knyttet til at folkevalgte organ i en og samme sak i ett og samme møte skal votere på nytt i samme sak etter at et forslag har fått flertall ved første gangs votering, skriver de. De tre viser at departementet tidligere er konsultert.

-De (departementet) har uttalt at man skal stemme på et budsjett, ikke mot et budsjett. Legges denne tolkningen til grunn ble opposisjonspartiene tvunget av møteleder til å votere i strid med loven, skriver de tre, som ber om lovlighetskontroll også på dette punktet.

Ordfører John Danielsen (Sp) ønsker ikke å kommentere opposisjonens krav om lovlighetskontroll.