Øksnes - desember

Øksnes

Gnr 52, bnr 1 er overdratt for kr 1.200.000 fra Gunnar Hustad og Lill Heidi Hansen til Einar Hustad (02.12.2019)