Brygga skal brennes kontrollert ned i dag

Gunnar Klo & Co Eiendom AS har fått tillatelse til å rive både brygge og trekai på Stø. Øksnes Brann og Redning skal bruke brygga som øvingsobjekt i en kontrollert nedbrenning lørdag.

Denne gamle brygga med tilhørende kai på Stø skal snart brennes kontrollert ned. 

Øksnes

Det er Øksnesavisa som skriver at den gamle brygga og kaia på Stø nå snart er historie. I søknad om rivning heter det at det er inngått avtale mellom byggherre og Øksnes brannvesen om å benytte bryggene som øvingsobjekt for brannøvelse.

Det betyr en kontrollert nedbrenning før rivning av resterende ubrennbare konstruksjoner.

Det har ifølge avisa tatt noe tid å behandle søknaden og rivning. Enhetsleder Bengt Stian Nilsen ved teknisk etat i Øksnes sier at man har blant annet måtte sjekke nærmere angående rødlistede dyrearter.

Krykkje

– Det er påvist/registrert arter av særlig stor interesse i området, slik som krykkje. Forvaltningen har vurdert dette i henhold til naturmangfoldloven og kommet til at dette ikke er til hinder for gjennomføringen av tiltaket, med at det settes vilkår om når rivningsarbeidene ikke kan gjennomføres. Alt av rivningsarbeider, eller arbeider tilknyttet rivning/brenning, er forbudt i perioden fra og med april til og med juni. Dette på grunn av hekkeperioden for krykkjer, heter det i vurderingen til kommunen.

Brygga brennes altså ned lørdag.