Venstre vil ikke tvinge Kavåsen-elever til Myre

Øksnes Venstre vil ikke flytte elever fra Kavåsen og Romset fra Holmstad til Myre.

Jørn Martinussen i Øksnes Venstre vil ikke lengre sende elever fra Kavåsen og Romset til Myre.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Det går frem av en melding partiet sendte ut søndag ettermiddag. Partiet henviser til Grunnlovens paragraf 104:

«Born har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjelder dei sjølve, og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med alderen og utviklingssteget. Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.»

Øksnes Venstre mene relevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest.

Den lokale velforeningen har argumentert nokså bredt mot kommunestyrets vedtak. De hevder at veien er for lang, og at ingen foreldre i området kjører naturlig til Myre. Det pekes videre på at det ikke er til barnas beste at det blir utelukket fra aktivitet med jevnaldrende.

Argumentene får venstre til å snu.

– Det har gjentatte ganger vært framhevet i kommunestyret at struktursaker ikke må komme opp i forbindelse med budsjettbehandlingen uten særskilt forutgående behandling i egen sak. Denne ryggmargrefleksen ble ikke utløst hos noen i kommunestyret når vi behandlet budsjettet, meg inklusive. Jeg tar det inn over meg og beklager dette, og jeg håper at kommunestyret for øvrig kan være med på rette opp i denne uretten, uttaler Jørn Martinussen, lokallagsleder i Øksnes Venstre.