Opprettholder vedtak om Vornes-veien

Øksnes Venstre og Øksnes Arbeiderparti har krevd lovlighetskontroll av et delvedtak fattet i kommunestyret rundt Vornes-veien. Kommunestyret avviser dette og opprettholder sitt opprinnelige vedtak.

Veien går i dag over Sandviksbakken og Halvar Rasmussens vei, og det planlegges å flytte traseen vekk fra boligområdet og ned til sjøen og Torstein Reinholdtsens vei.  

Øksnes

Øksnes Venstre og Øksnes Arbeiderparti har krevd lovlighetskontroll av et delvedtak fattet i kommunestyret for Øksnes kommunes budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

I lovlighetskravet, sendt Øksnes kommunestyre med kopi til fylkesmannen, påpeker de to opposisjonspartiene at Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre i nevnte kommunestyrevedtak har vedtatt «å utrede kostnader for realisering av vei/fortau over Sandviksbakken» (Hallvard Rasmussens vei, red. anm.), som en del av reguleringsplanen.

Videre skal kostnader knyttet til følgende utredes:

- Trafo

- Grunneiere og inngrep i eiendommer

- Rør/ledninger/kabler

- Byggverk eller annet som er opparbeidet på tomt

Øksnes Venstre og Arbeiderparti påpeker i sitt krav om lovlighetskontroll blant annet at reguleringsplanen ikke er behandlet i kommunestyret i egen sak.

Kravet om lovlighetskontroll ble i dag forelagt Øksnes kommunestyre som valgte å avvise dette og opprettholde opprinnelig vedtak med Ap, Høyre og Frps 12 stemmer mot Ap, Venstre og SVs ni stemmer.

Saken oversendes nå fylkesmannen for endelig vurdering.