Vurderer ikke skolestenging i Øksnes

Administrasjonssjefen i Øksnes sier kommunen per i dag ikke har vurdert å stenge skoler eller barnehager med tanke på koronasmitten. Men situasjonen kan endre seg.

Myre 1-10 skole. 

Øksnes

Administrasjonssjef Elise Gustavsen sier kommunen følger nøye med på utviklingen med tanke på faren for koronasmitte i Øksnes. De går likevel ikke så langt som Bø kommune og stenger skoler eller barnehager.

- Nei, vi har i dag vurderte situasjonen dit at vi ikke gjør det. Samtidig oppfordrer vi alle våre ansatte til nøye å vurdere sine reisevirksomheter, samt deltakelse på kurs og lignende.

- Så dere pålegger ingen å utsette slik virksomhet?

- Nei, vi kan ikke pålegge noen dette, men som sagt så oppfordrer vi sterkt alle til nøye å ta fortløpende og gode vurderinger selv. Og selvsagt følge alle den offentlige informasjonen som daglig kommer ut angående faren for koronasmitte, påpeker Gustavsen.

Hun sier samtidig at selv om de i dag ikke har stengt skoler eller barnehager, kan dette fort endre seg.

- Vi gjør daglige vurderinger rundt dette, fastslår hun.