Nå blir det skilting langs Dronningruta

Det er bevilget 200 000 kroner til skilting av kulturminnedelen av Dronningruta

Arkivbilde av Dronningruta. 

Øksnes

I forbindelse med prosessen med Nasjonale turiststier har Miljødirektoratet gitt tilsagn om 200.000.- kroner til skilting av kulturminner i området Valen-Stø og Enge langs Dronningruta i Øksnes.

– Dette er en gledelig nyhet i disse Covid-19-tider hvor pengestrømmen til kulturformål reduseres, sier kultursjef Trond Ståle Mathisen i Øksnes kommune i en pressemelding.

Arkeologi i området som nå skal skiltes består av funn fra eldre steinalder til middelalder. Turgåere langs Dronningruta vil ha anledning til å sette seg inn i et landskap som ellers ikke er synlig uten at man innehar kunnskaper om det. I arbeidet med produksjon av skilt vil både Professor Reidar Bertelsen og Kulturminneavdelingen ved Nordland fylkeskommune bidra.

– Denne skiltingen vil utvilsomt gi kunnskap og opplevelser til reiselivsnæringas besøkende, til barn og unge i kommunen og til øksnesfolk og vesterålinger generelt. Øksnes kommune er svært glad for denne tildelingen, og vil selvsagt bistå det vi kan for tilrettelegging av arbeidet med skiltinga. Målet er å få skiltene opp i løpet av sommer og høst 2020, sier en fornøyd kultursjef.