Øksnes bruker 1,5 mill. kr. på koronatiltak

Øksnes kommune styrker bedriftsutviklingsfondet og formannskapets pott for å være bedre rustet med koronatiltak.

Øksnes rådhus. 

Øksnes

I forbindelse med pågående koronakrise, har Øksnes kommune behov for å muliggjøre tiltak overfor næringslivet.

Bedriftsutviklingsfondet anbefales styrket, for å gi bedrifter økt mulighet til å søke om tilskudd for produkts- og markedsutvikling. I tillegg anbefales det at formannskapets disposisjonsfond styrkes med 1 mill.kr, for å ha et tilgjengelig handlingsrom. Administrasjonen får i oppdrag å utforme retningslinjer for bruk av midlene overfor næringslivet.

Øksnes kommunestyre vedtar å omdisponere resterende midler etter Bøksprosjektet, kr. 485.700 og avsette disse til Bedriftsutviklingsfondet.

Øksnes kommunestyre vedtar videre å overføre 1 million kroner fra Havbruksfondet til styrking av formannskapets post, til bruk i forbindelse med tiltak overfor næringslivet. Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta retningslinjene.

- Dette handler om å ha en god beredskap og mulighet til å fatte raske beslutninger i den situasjonen vi står i, presiserte administrasjonssjefen i dagens digitale kommunestyremøte.