Oppfordring til reiselivsbedrifter i Øksnes:

– Søk støtte til omstilling

Øksnes kommune har sendt brev til reiselivsaktørene med oppfordring om å søke om tilskudd fra bedriftsutviklingsfondet for å styrke sin produktutvikling og markedsføring i disse koronatidene.

I Nyksund er det flere reiselivsaktører som kan nyte godt av midler fra bedriftsutviklingsfondet.  Foto: Kjell Magne Angelsen

Øksnes

– Vi trenger reiselivsbedriftene og reiselivsbedriftene trenger vår støtte, skriver Øksnes kommune på sin hjemmeside.

Nå når koronakrisen har rammet reiselivsbedriftene hardt, har Øksnes kommune tenkt: hvordan kan vi hjelpe reiselivsbedriftene i kampen om de innenlandske reisende, nærmarkedene, og senere også utenlandske reisende?

Det påpekes at mye av salget skjer gjennom profilering på hjemmesider og facebook. Og for å være synlig der, må en ha gode bilder og en god presentasjon av bedriften.

Markedsføring

Øksnes kommune har derfor i denne uke sendt ut brev til reiselivsaktørene med oppfordring om å søke om tilskudd fra bedriftsutviklingsfondet for å styrke sin produktutvikling og markedsføring.

Søknaden kan gjelde ulike typer tiltak, men regelverket som tilskuddssøknaden skal behandles etter, vil sette noen begrensninger.

Markedsføring mot nye markeder og av nye produkter vil klart gå inn under tiltak som kan støttes gjennom bedriftsutviklingsfondet. I brevet foreslås det å kanskje engasjere en fotograf til å ta profesjonelle bilder i bedriften, lage en enkel presentasjonsfilm av bedriften og/eller lage nye eller forbedrede tekster på hjemmesiden?

50 prosent

Det er altså mulig å søke kommunen om bedriftsutviklingstilskudd med inntil 50% av kostnaden av et slikt prosjekt.

– For dem som er medlemmer i Visit Vesterålen vil vi orientere om følgende: Visit Vesterålen vil i tiden framover jobbe med profilering inn mot det norske markedet, (og i tillegg også internasjonalt ut fra tesen «dream now, visit later»). De vil hjelpe hver enkelt bedrift i markedsføringen, ved at det linkes mot bedriftenes produkter og hjemmesider fra Visit Vesterålen sine sider, presiserer kommunen i sin henvendelse til lokale reiselivsaktører i Øksnes.

Oppfordringen om å søke om tilskudd går til alle reiselivsbedrifter (hotell, overnatting og kafé/restauranter, opplevelse), ikke bare medlemmer av Visit Vesterålen.

Om du lurer på noe angående en slik søknad, er det bare å ta kontakt med næringskonsulent Lisa Steen Evensen, utdypes det i skrivet.