Kan vinne nasjonal prestisjepris

Arena Torsk er en nasjonal klynge som jobber for å skape helårige arbeidsplasser i hvitfisknæringen. Klyngen har en rekke medlemsbedrifter i langs kysten, og kjemper nå om å vinne den prestisjefylte Siva-prisen 2020.

Illustrasjonsbilde for Arena Torsk. 

Øksnes

Formålet med Siva-prisen 2020 er å løfte fram en virksomhet som har bidratt til innovasjon, kunnskapsdeling og vekst gjennom grønn omstilling. Siva er et statlig selskap som tilrettelegger for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge, heter det i en pressemelding fra Arena Torsk.

– På vegne av alle våre medlemsbedrifter er vi svært stolte over at Arena Torsk er med i finalerunden. Prisen er en stor anerkjennelse av det arbeidet som gjøres i klyngen og av medlemsbedriftene for å skape arbeidsplasser og verdier langs kysten, sier styreleder Arne E. Karlsen i en pressemelding fra Arena Torsk.

Jobber for helårssesong i hvitfisknæringen

Arena Torsk er en del av klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd, og administreres av det lokale utviklingsselskapet Egga Utvikling. Medlemsbedriftene kommer fra store deler av landet, men hovedandelen av bedriftene holder til i Lofoten og Vesterålen.

– Målet med klyngen er økt lønnsomhet i hvitfisknæringen gjennom målrettet samarbeid mellom næringsliv, virkemiddelapparatet og FoU-miljøene. Visjonen er «fersk torsk – hele året» gjennom levendelagring og oppdrett av torskefisk. Resultatet skal bli helårssesong, høyere kvalitet, økt bærekraft og lønnsomhet, sier Karlsen.

Siden oppstarten for fem år siden har medlemsbedriftene til Arena Torsk gjennomført en rekke utviklingsprosjekter i samarbeid med FoU-miljøene og leverandørindustrien for å øke kunnskapsgrunnlaget i næringen.

– Arena Torsk sitt arbeid bidrar til å skape nye helårsarbeidsplasser og store ringvirkninger kysten rundt, og er et viktig bidrag til å løfte sjømatnæringen i Norge, mener styrelederen.

Avstemming på nett

Vinneren av Siva-prisen får 250.000 kroner og kåres gjennom utvelgelse av en fagjury og en åpen avstemming på nettsiden til Siva, som foregår frem til 4. mai.

– Det er mange gode kandidater og vi oppfordrer folk til å avgi stemme til sin kandidat på Siva sin hjemmeside, avslutter styreleder Arne E. Karlsen.