Øksnes kommune får 40.000 kroner til å bekjempe denne

Øksnes kommune har fått 40.000 kroner fra Fylkesmannen i Nordland til bekjempelse av den såkalte «tromsøpalmen», som utrolig nok kan bli 50 år gammel.

Som mange andre steder, er tromsøpalmen en uønsket art også i Øksnes.  Foto: Margaret Hennie Nilsen

Øksnes

Kommunen søkte opprinnelig om 75.000 kroner til et prosjekt som inkludert egeninnsats er beregnet til en samlet kostnad på 100.000 kroner. Det har gjennom flere år vært en systematisk innsats mot tromsøpalmen i Øksnes kommune.